سایر امکانات

برخی از امکانات نرم افزار حسابداری جمع

    قابلیت ایجاد شعبه(نمایندگی)

    قابلیت استفاده چند کاربر همزمان

    تنظیم سطح دسترسی کاربران

    عملیات انبار، خرید و فروش

    عملیات چندانباره ، گزارش گردش هر کالا و..

    درج فاکتور رسمی و غیررسمی

    ثبت فاکتور نسیه، گزارش دوره ای ، ضایعات

    گزارشات صورت حساب سود و زیان

    مغایرت گیری از بانک، صندوق و طرف حساب ها

    قابلیت اتصال به بارکد خوان، پوز بانکی و…

    سرعت، دقت با صدور اسناد اتوماتیک

    بدون نیاز به نصب برروی کامپیوتر

    فیلم آموزشی جهت آشنایی کاربران با امکانات نرم افزار

    در حساب های بانکی و دسته چک ها

    فرمول تولید ،سفارش تولید و …

    سررسید چک، سر رسید اقساط

    هزینه و خدمات ، فاکتور هزینه

    ثبت و گزارش کمیسیون بازاریاب ها

    گزارشات مالیات exl، print

    مرور حساب ها،دفتر کل ، دفتر معین و..

    ترازآزمایشی ، چهار،شش، هشت ستونی

    اسناد حسابداری ، سند اختتامیه ،سند افتتاحیه

    گزارش وجوه نقد و اسناد مالی

    تنظیم چاپ فاکتورها خرید، فروش ، ضایعات

    قابلیت اتصال از طریق api به دیگر برنامه ها

    پشتیبانی آنلاین و غیر حضوری

فهرست