سند افتتاحیه

با سلام 1-دفتر روزنامه و کل به تاریخ 1398/03/07 است سند افتتاحیه میشه همین تاریخ باشه یا روز بعدش بزنم ؟ 2- آیا ثبت سیستمی سند افتتاحیه مورد قبول اداره مالیات هست؟

1399/03/01

 

پاسخ

 

سلام مشکلی نیس براساس تاریخی که در صفحه اول دفتر کل و دفتر روزنامه نوشته شده است می تونیم ثبت کنیم به عنوان نمونه 98/03/07 را می زنیم به عنوان افتتاحیه 2-بله صحت اطلاعات باتوجه به تاییدیه دفاتر سال های قبل مورد تایید است و خروجی گواهینامه های مالیاتی قابلیت خود نرم افزار هستند.

مشاوره های مشابه :

فهرست