لیست تهیه و ارسال شده دارای معایبی

در صورتی که لیست تهیه و ارسال شده دارای معایبی یود آیا می شود آن را اصلاح کرد؟

پاسخ

بله- در صورتی که پس از ارسال اطلاعات معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر متوجه اشکالات و ایراداتی در امر اطلاعات شدیم، برای برطرف کردن آن باید لیستی از اصلاحات مربوطه به همراه ذکر جزئیات و رسیدی که در پایان مراحل ارسال لیست از طریق سامانه آنلاین یا ارائه حضوری به اداره مالیات دریافت کرده ایم را به اداره کل امور مالیاتی تحویل بدیم تا آنها طبق مقررات برای اصلاح اطلاعات اقدام کنند.

مقاله‌های مرتبط: