حساب تفصیلی چیست؟ | انواع حساب تفصیلی

حساب تفصیلی چیست؟ | انواع حساب تفصیلی

راهنمای مطالعه

  • حساب تفصيلي معين چيست؟
  • انواع حسابهای تفصیلی

 

حساب تفصیلی به عنوان زیرگروه حساب های کل و معین جزئی ترین بخش سرفصل های مهم نرم افزارهای جدید در حوزه حسابداری می باشد. در صورت عدم مشخص شدن حساب مد نظر با حساب معین به سراغ حساب تفصیلی می رویم. حساب تفصیلی برای شرح بیشتر در حسابداری استفاده می شود. برای آشنایی بیشتر با حساب تفصیلی باید قبل از هر چیز با حساب معین آشنا شویم.

اما حساب معین چیست؟ به طور معمول گزارش در سطح معین توسط حسابدار به افراد درون سازمانی ارائه می شود. یکی از دلایل این امر، نیاز افراد درون سازمانی به گزارشات جزئی تر می باشد. در واقع هنگامی که یک حساب به این صورت گزارش شود، به صورت معین انجام شده است. این حساب های جزئی خود نیز می توانند به صورت حساب های جزئی تر به نام تفصیلی ارائه شوند.

نکته: در حسابداری با نرم افزار ما نیاز به حساب های تفصیلی داریم اما در حسابداری دستی تنها به حساب های در سطح معین نیازمندیم

حساب تفصيلی معين چيست؟

حساب تفصيلی معين چيست؟

در بخش ها ی بالا به تعریف حساب تفصیلی پرداختیم. در واقع حساب تفصیلی یک زیرمجموعه از حساب های معین به شمار می رود. همانطور که اشاره شد در صورت نیاز به حساب های جزئی تر از حساب تفصیلی استفاده می شود. این مورد معمولا در هنگام استفاده از نرم افزار های جدید حسابداری مورد نیاز می باشد. اما دفتر کل معین و تفصیلی چیست؟

به کل اطلاعات خلاصه شده حساب های یک رویداد مالی در یک واحد اقتصادی دفتر کل می گویند. در این روش رویدادهای مالی را در دفتر روزنامه ثبت و مبالغ مرتبط با بدهکار و بستانکار آن رویداد در جداول مخصوص درج می شود. برای جداسازی و تفکیک حساب های دفتر کل از دفتر معین استفاده می شود. از دفتر معین هنگامی که نیاز به تهیه اطلاعات تفصیلی و جزئی باشد استفاده می شود مانند دفتر معین بدهکاران و دفتر معین بانک.تفصیلی در لغت به معنی جدا کردن می باشد و در دفتر تفصیلی آیتم های اسناد حسابداری به تفکیک و جدا از هم نمایش داده می شوند مانند تفصیلی و پروژه هم چنین مطلبی درباره تراز آزمایشی در مقالات قدیم ما هست و پیشنهاد می کنم آن را مطالعه کنید

انواع حسابهای تفصیلی

انواع حسابهای تفصیلی

به طور کلی حساب های تفصیلی به دو گروه تقسیم می شوند شامل حساب های تفصیلی چند سطحی و شناور:

حساب های چند سطحی
در صورت دقیق نبودن نوع حساب و یا مشخص کردن کالا از حساب های تفصیلی به صورت چند سطحی استفاده می شود. به عنوان مثال ایجاد حساب در بانک خود نوعی حساب تفصیلی می باشد اما در صورت معرفی نوع حساب به عنوان تفصیلی چند سطحی شناخته خواهد شد.

حساب های شناور
از حساب های تفصیلی شناور برای ارتباط دادن حساب تفصیلی به حساب های معین استفاده می شود. در برخی از نرم افزارهای حسابداری این قابلیت ایجاد شده است. همانطور که از نام ان مشخص می باشد به صورت شناور با حساب های معین دیگر در ارتباط است.

حساب های شناور

کدینگ حساب های تفصیلی در نرم افزار های حسابداری آنلاین کاربرد دارد. در واقع تمامی حساب ها در این نرم افزار ها نیازمند کدینگ هستند. همواره چیدمان کدینگ ها به عنوان مهمترن بخش از حسابداری به شمار می آید. برای ایجاد گزارش های متنوع باید به نحوه چینش سطوح حساب ها دقت شود. رقم مورد نیاز برای حساب تفصیلی 3 رقم می باشد. از ارقام 4 تا 7 نیز به عنوان حساب تفصیلی استفاده می شود. کدینگ حساب های تفصیلی نیز در دو نوع چند سطحی و شناور انجام می شود. همانطور که اشاره کردیم کدینگ در حساب های تفصیلی به صورت تفصیلی چند سطحی و تفصیلی شناور ارائه می شود. در واقع برای کدینگ های چند سطحی از 3 رقم و کدینگ های تفصیلی شناور به صورت 3 رقمی یا 4 رقمی انجام می شوند.

این صفحه را به اشتراک بگذارید