حسابداری صنعتی و کاربرد آن

حسابداری صنعتی و کاربرد آن

راهنمای مطالعه

 • کابرد حسابداری صنعتی چیست؟
 • اهمیت حسابداری صنعتی چه میزان است؟

 

حسابداری صنعتی چیست؟ علم حسابداری زیر شاخه های متععدی دارد که یکی از آنها، حسابداری صنعتی می باشد و محاسبه بهای تمام شده کالا وظیفه اصلی آن می باشد. اما حسابداری صنعتی چه کاربردی دارد؟ بررسی های بیشتر در راستای تولید کالا به همراه کاهش هزینه ها و اطلاع از میزان موجودی از کاربردهای حسابداری صنعتی است. یکی از اقدامات حیاتی و مورد نیاز در زمینه تولید کالا و پیشرفت در شرکت های صنعتی و تولید، پیش بینی و برآورد هزینه های تولید می باشد که این مورد به وسیله حسابداری صنعتی انجام می شود.

این نوع از حسابداری به عنوان دشوارترین نوع از حسابداری شناخته شده است. این عنوان در دانشگاه با نام حسابداری بهای تمام شده و زیر شاخه ای از حسابداری مدیریت تدریس می شود. اطلاع از هزینه های واقعی عملیات ها، ریز هزینه های مراحل تولید، تعیین هزینه استاندارد و تعیین میزان سود آوری شرکت از مزایای استفاده از حسابداری صنعتی می باشد.

کابرد حسابداری صنعتی چیست؟

کابرد حسابداری صنعتی چیست؟

همانطور که اشاره کردیم حسابداری بهای تمام شده در کارخانجات و صنایع تولیدی کاربرد دارد. البته این نوع از حسابداری مختص صنایع تولیدی نیست و سایر موسسات و شرکت ها نیز از آن بهره می برند. به عنوان مثال در شرکت های حمل و نقل و هواپیمایی، بانک و شرکت های بیمه ، عمده فروشی ها و یا بیمارستان ها از این روش برای انجام اموری مالی استفاده می شود. این نوع از حسابداری به روش های مختلف اجرا می شود:

 • به روش هزینه یابی جذبی
 • از طریق هزینه یابی مستقیم
 • با استفاده از روش های هزینه یابی برآوردی و یا تخمینی
 • به روش هزینه یابی از طریق سفارش کار
 • هزینه یابی به روش استاندارد
 • هزینه یابی با روش مراحل تولید و به صورت مرحله ای
 • از طریق هزینه یابی بر مبنای میزان فعالیت

یک نوع از حسابداری صنعتی به عنوان حسابداری جامع شناخته می شود. در این روش با جمع آوری هزینه ها و درآمد ها تصمیم مورد نظر اتخاذ می شود. به حسابداری صنتعی جامع FCA گفته می شود. اصول اصلی این نوع از حسابداری صنعتی شامل :

 • بررسی هزینه ها شامل مخارج و پرداخت ها
 • بررسی هزینه های آشکار و نهان
 • هزینه های غیر مستقیم
 • بررسی و پیش بینی هزینه های آینده
 • بررسی هزینه های صرف شده در گذشته
 • هزینه های تاثیر گذار بر اساس چرخه عمر کالا
اهمیت حسابداری صنعتی چه میزان است؟

اهمیت حسابداری صنعتی چه میزان است؟

مزایایی مانند آنالیز تحلیلی خطوط تولید، امکان مقایسه روند فعالیت در شرکت، تفکیک درآمد و هزینه ، محاسبه سود و زیان و کاهش هزینه ها موجب می شود که بیشتر به اهمیت حسابداری صنعتی پی ببریم. بنابراین به دلیل امکان گزارش گیری و تعیین میزان سود و زیان شرکت به تفکیک هر کالا، حسابداری صنعتی تاثیر بسیار زیادی در نحوه سیاست گذاری ها شرکت در جهت بهبود فرایند تولید خواهد داشت.

در این نوع از حسابداری هزینه هایی مانند هزینه مواد مستقیم، هزینه های دستمزد و هزینه های سربار وجود دارد. از این روش ها در حسابداری مالی استفاده نمی شود. به طور کلی در حسابداری صنعتی طبقه بندی هزینه ها به صورت طبیعی ، بر اساس ارتباطشان با تولید محصول و یا براساس ارتباط با حجم و تعداد تولید طبقه بندی می شوند.

و خوشحال می شوییم در نهایت اگر در زمینه های حسابداری صنعتی ، حساب تفصیلی ، تحریر دفاتر قانونی و مالیات فصلی سوالی دارید می توانید آن را در صفحه پرسش و پاسخ ما مطرح کنید

این صفحه را به اشتراک بگذارید