شعبه پذیری


با گسترش کسب و کارها و افزایش شعبه پذیری یکی از مسایل مربوط به کارهای حسابداری امکان شبکه کردن سیستم برای شعبه های دیگر در مکان های مختلف می باشد. ما در نرم افزار حسابداری جمع که به صورت ابری طراحی شده مهم ترین دغدغه سازمان ها، شرکت ها و کسب و کارهای بزرگ و کوچک را برطرف کرده شما با راه اندازی تنها یک نسخه از نرم افزار حسابداری آنلاین جمع کی نواتید هم زمان با افزودن شعبه ها تمامی امور حسابداری و بررسی کالا، مشتریان و گزارشات سود و زیان را در هر شعبه به صورت جدا گانه مدیریت کرده.

انتقال کالا در شعبه پذیری

اگر مدیر یک شعبه باشید حتما با این مشکل مواجه هستید که کار انتقال کالا در هر شعبه و در خواست کالا کار بسیار سختی است مدیر یک کسب وکار موفق باید در نظر داشته باشد که به موقع باید از موجودی انبار و اینکه هر شعبه چه تعداد کالا نیاز دارد. و برای داشتن سند ورسید انتقالی نیز بین شعب باید امکان پذیر باشد.

فهرست