برخی از امکانات نرم افزار حسابداری جمع

 • قابلیت ایجاد شعبه(نمایندگی)
 • قابلیت استفاده چند کاربر همزمان
 • تنظیم سطح دسترسی کاربران
 • عملیات انبار، خرید و فروش
 • عملیات چندانباره ، گزارش گردش هر کالا و..
 • درج فاکتور رسمی و غیررسمی
 • ثبت فاکتور نسیه، گزارش دوره ای ، ضایعات
 • گزارشات صورت حساب سود و زیان
 • مغایرت گیری از بانک، صندوق و طرف حساب ها
 • قابلیت اتصال به بارکد خوان، پوز بانکی و…
 • سرعت، دقت با صدور اسناد اتوماتیک
 • بدون نیاز به نصب برروی کامپیوتر
 • فیلم آموزشی جهت آشنایی کاربران با امکانات نرم افزار
 • در حساب های بانکی و دسته چک ها
 • فرمول تولید ،سفارش تولید و …
 • سررسید چک، سر رسید اقساط
 • هزینه و خدمات ، فاکتور هزینه
 • ثبت و گزارش کمیسیون بازاریاب ها
 • گزارشات مالیات exl، print
 • مرور حساب ها،دفتر کل ، دفتر معین و..
 • ترازآزمایشی ، چهار،شش، هشت ستونی
 • اسناد حسابداری ، سند اختتامیه ،سند افتتاحیه
 • گزارش وجوه نقد و اسناد مالی
 • تنظیم چاپ فاکتورها خرید، فروش ، ضایعات
 • قابلیت اتصال از طریق api به دیگر برنامه ها
 • پشتیبانی آنلاین و غیر حضوری
فهرست