با توجه به گستردگی مشاغل و نیازهای متفاوت هر صنف به  صندوق مکانیزه فروش، حسابداری به صورت سیستمی از الزامات محسوب میشود. در راستای ساماندهی مالی مشاغل تیم نرم افزاری جمع بر پایه آنلاین بودن با ارائه نرم افزار حسابداری اصناف دسترسی در هر موقعیت مکانی این امکان را به مشاغل داده است که با کاربردی ساده تمامی حساب های خود را بدون خطا ثبت و ازنظم کاری لذت ببرند. نرم افزار حسابداری اصناف

صنف (شغل) خود را انتخاب کنید

جمع را 14 روز بدون محدودیت آزمایش کنید…

امکاناتی که کسب و کار شما را دگرگون می کند

                                                           نظر کاربران

امکاناتی که کسب و کار شما را دگرگون می کند

فهرست