آموزش مالیات

مالیات یک بخش اجرایی در تمامی کشورها برای تامین بودجه دولت و هزینه کردن این در آمد برای کارهای اجرایی کشورها مثل راه سازی، مدرسه سازی، هزینه های احتمالی برای وقایع طبیعی و غیره میباشد. و پرداخت آن برای همه کسب و کارها ضروری است پس آموزش در این بخش توسط گروهی که حرفه هایی باشد به کسانی که حتی سابقه ایی در زمینه حسابداری ندارند میتواند امکان پذیر باشد. زیرا آموزش طوری طراحی شده که مباحث از پایه تدریس میشود و شما میتوانید سواد مالیاتی خود را بالا برده تا به راحتی بتوانید مالیات کسب و کار خود را پرداخت کنید.

نتایج

اظهارنامه مالیاتی | ارسال اظهار نامه

اظهارنامه مالیاتی یک کارنامه مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات می باشد. ارسال اظهارنامه می تواند به صورت خود اظهاری باشد و یا اینکه حوزه های مالیاتی در اختیار صاحبان مشاغل قرار دهند. این کارنامه مالی برای محاسبه مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می شود. در حال حاضر با روش الکترونیکی و از طریق وب سایت سازمان امور مالیاتی، امکان ارائه آن وجود دارد.

دفتر روزنامه

در ابتداي کار شرکت در اداره ثبت شرکت ها ثبت مي شود. هر ساله دفتر کل و دفتر روزنامه براي ثبت رويداد هاي مالي تهيه مي شوند. بر اساس نياز شرکت ، تمامي حساب ها در اين دفاتر درج مي شوند. استفاده از دفتر روزنامه به عنوان يک دفتر رسمي و قانوني و مبناي سازمان دارايي کل کشور براي رسيدگي مالياتي الزامي است. به اين دفاتر، دفاتر قانوني مالياتي گفته مي شود. به همراه اين دفاتر ، دسته فاکتور، روکش اسناد، کاردکس کالا و اظهارنامه هاي شرکت به اداره دارايي تسليم مي شود.

دفتر کل

دفتر کل حسابداری چیست؟ حساب ها بعد از طبقه بندی به صورت جداگانه در دفتر کل نگهداری می شوند. بر طبق قوانین تجارت در ایران استفاده از دفتر کل به صورت کارت مجاز نیست و تنها به صورت صفحاتی از یک دفتر قابل ارائه می باشد. در واقع دفتر کل قسمتی از سیستم حسابداری می باشد که برای آماده سازی صورت های مالی و یا ترازنامه ایجاد شده است. ترتیب نگارش حساب در این دفاتر مانند ترتیب حساب ها در ترازنامه می باشد.

دفتر معین

دفتر معین در حسابداری به عنوان یک دفتر کمکی در نظر گرفته می شود. در این دفتر حساب های جزء یک حساب کلی ثبت می گردد. در برخی مواقع در شرکتها مراحل کار به گونه ای است که نیاز به تهیه جزییات بیشتر از برخی از فعالیت های مالی است

صفر تا صد دفاتر تحریر دفاتر قانون

طبق قانون مسبب، شرکت های حقوقی باید تمام رکورد های مالی خود را در دفاتری که در سامانه اسناد و املاک ثبت شده را تهیه کرده ودر آن تمامی فعالیت های مالی خود را ثبت کنند.

کد اقتصادی

کد اقتصادی (Economic Code) چیست؟ تمامی شخصیت های حقیقی و حقوقی برایی انجام فعالیت های اقتصادی به صورت قانونی نیازمند دریافت کد اقتصادی می باشند

مالیات شرکت های غیر فعال

مالیات شرکت های غیر فعال چگونه محاسبه می شود؟ شرکت غیر فعال به شرکتی گفته می شود که به صورت قانونی ثبت شده است اما فعالیت های مالی و تجاری نداشته است. به گونه ای که گردش مالی آن شرکت صفر باشد

معافیت مالیاتی چیست؟

معافیت مالیاتی به خروج قانونی و موقت از پرداخت مالیات می باشد. این قانون برای حمایت دولت ها از مردم هر کشور صورت می گیرد. به عنوان مثال یکی از مهم ترین معافیت های مالیاتی، معافیت مالیاتی زیربنا می باشد. بر اساس قانون در صورتی که زیربنای ملک شما به جز در پایتخت از 200 مترمربع کمتر باشد، نباید مالیات بپردازید

معافیت مالیاتی سال ۹۸

سقف معافیت مالیاتی مشاغل بر درآمد شاغلین دولتی و غیر دولتی با توجه به حقوق مزایا و کارانه در سال 98 بر اساس لایحه بودجه سال 98 تعیین شده است. در سال 97 این سقف ماهانه 2 میلیون و 300 هزارتومان در نظر گرفته شده بود. این به این معنی بود که کارمندان دولتی و غیر دولتی تا این سقف درآمدی مشمول مالیات نخواهند شد.

معافیت مالیاتی مشاغل

به طور کلی تمامی کسانی که شاغل اند و دستمزد دریافت می کند و بیمه تامین اجتماعی هستند باید مالیات پرداخت کنند. اما بر طبق قانون برخی از افراد و سازمان ها مشمول معافیت مالیاتی می شوند

مفاصا حساب به زبان ساده

مفاصا حساب چیست؟ واژه مفاصا حساب برای بیمه ، امور مالیاتی و سهام به کار برده می شود. این واژه در لغت به معنی تصفیه کردن است. بعد از رسیدگی به حساب شخصی و مالیاتی مؤدی به او یک سند تحویل می دهند که این سند مفاصا حساب نام دارد.

نحوه محاسبه مالیات حقوق در سال 1399

مالیات بر درآمد و حقوق (Income Tax) یک نوع مالیات مستقیم است. این مالیات، مستقیماً بر درآمد شخصی کارکنان دولتی و خصوصی تعلق می گیرد. در واقع مالیات بر درآمد، مالیاتی است که از درآمد خودتان می پردازید. مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه در هر سال توسط سازمان مالیاتی کشور تعیین می شود.

همه چیز در مورد مالیات فصلی!

مالیات فصلی چیست؟ تمامی مودیان مالیاتی در پایان هر فصل ملزم به پرداخت مالیات هستند. در واقع مودیان باید در هر سال 4 گزارش فصلی را تهیه و به سازمان امور مالیاتی تحویل می دهند. عدم تحویل گزارشات و معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی، جریمه در پی دارد. قبل از ارائه گزارشات فصلی هر شرکت باید کد اقتصادی خود را تهیه کند.