مالیات اشخاص حقوقی

همه شرکت ها و موسسات حقوقی هر در آمدی چه در ایران یا خارج از ایران داشته باشد. پس از بررسی سود و زیان و بعد از کسر معافیت های مالیاتی موظف به پرداخت مالیات 25 درصدی از حاصل سود عملکرد خود میباشند و طی ماه های مشخص شده مالیات بر ارزش افزوده خود را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند. چه این شرکت در ایران باشد و چه خارج از ایران شامل این هزینه ها میشود.

نتایج

اظهارنامه ارزش افزوده | گواهی ارزش افزوده

روش دریافت گواهی ارزش افزوده چگونه است؟ در ابتدا باید به تعریف ارزش افزوده بپردازیم. تفاوت قیمت یا ارزش کالای خریداری شده با کالای فروخته شده را ارزش افزوده می نامند. در زمان خرید کالا و خدمات، خریداران باید به فروشنده مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

کد اقتصادی

کد اقتصادی (Economic Code) چیست؟ تمامی شخصیت های حقیقی و حقوقی برایی انجام فعالیت های اقتصادی به صورت قانونی نیازمند دریافت کد اقتصادی می باشند

مالیات شرکت های غیر فعال

مالیات شرکت های غیر فعال چگونه محاسبه می شود؟ شرکت غیر فعال به شرکتی گفته می شود که به صورت قانونی ثبت شده است اما فعالیت های مالی و تجاری نداشته است. به گونه ای که گردش مالی آن شرکت صفر باشد

معافیت مالیاتی چیست؟

معافیت مالیاتی به خروج قانونی و موقت از پرداخت مالیات می باشد. این قانون برای حمایت دولت ها از مردم هر کشور صورت می گیرد. به عنوان مثال یکی از مهم ترین معافیت های مالیاتی، معافیت مالیاتی زیربنا می باشد. بر اساس قانون در صورتی که زیربنای ملک شما به جز در پایتخت از 200 مترمربع کمتر باشد، نباید مالیات بپردازید

معافیت مالیاتی سال ۹۸

سقف معافیت مالیاتی مشاغل بر درآمد شاغلین دولتی و غیر دولتی با توجه به حقوق مزایا و کارانه در سال 98 بر اساس لایحه بودجه سال 98 تعیین شده است. در سال 97 این سقف ماهانه 2 میلیون و 300 هزارتومان در نظر گرفته شده بود. این به این معنی بود که کارمندان دولتی و غیر دولتی تا این سقف درآمدی مشمول مالیات نخواهند شد.

معافیت مالیاتی مشاغل

به طور کلی تمامی کسانی که شاغل اند و دستمزد دریافت می کند و بیمه تامین اجتماعی هستند باید مالیات پرداخت کنند. اما بر طبق قانون برخی از افراد و سازمان ها مشمول معافیت مالیاتی می شوند

مفاصا حساب به زبان ساده

مفاصا حساب چیست؟ واژه مفاصا حساب برای بیمه ، امور مالیاتی و سهام به کار برده می شود. این واژه در لغت به معنی تصفیه کردن است. بعد از رسیدگی به حساب شخصی و مالیاتی مؤدی به او یک سند تحویل می دهند که این سند مفاصا حساب نام دارد.

نحوه محاسبه مالیات حقوق در سال 1399

مالیات بر درآمد و حقوق (Income Tax) یک نوع مالیات مستقیم است. این مالیات، مستقیماً بر درآمد شخصی کارکنان دولتی و خصوصی تعلق می گیرد. در واقع مالیات بر درآمد، مالیاتی است که از درآمد خودتان می پردازید. مالیات حقوق بر اساس قانون بودجه در هر سال توسط سازمان مالیاتی کشور تعیین می شود.

همه چیز در مورد مالیات فصلی!

مالیات فصلی چیست؟ تمامی مودیان مالیاتی در پایان هر فصل ملزم به پرداخت مالیات هستند. در واقع مودیان باید در هر سال 4 گزارش فصلی را تهیه و به سازمان امور مالیاتی تحویل می دهند. عدم تحویل گزارشات و معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی، جریمه در پی دارد. قبل از ارائه گزارشات فصلی هر شرکت باید کد اقتصادی خود را تهیه کند.