سیستم حسابداری فروشگاهی

سیستم حسابداری فروشگاهی

با توجه به حجم کالای ورودی و فروش و گستردگی مبادلات نقدینگی در یک فروشگاه، نرم افزار حسابداری شرکتی جمع بر پایه ورودی و خروجی یک فروشگاه بر حسب نیاز یک فروشگاه تمامی اصول حسابداری از جمله: نقدینگی، چک و سفته، سود و زیان، موجودی کالا، خروجی اجناس، حقوق و دستمزد و هر آنچه نیاز یک فروشگاه میباشد را در نظر گرفته است.