نرم افزار حسابداری قنادی و خشکبار

 

نرم افزار ویژه حسابداری قنادی و خشکبار با توجه به نیاز شغلی قنادان و فروشگاه آجیل فروشی تهیه شده است که در آن شما با ثبت موجودی انبار بر اساس وزن از خرید اضافه و فساد کالا و همچنین کمبود کالا اطلاع پیدا می کنید. و می توانید همه اطلاعات حسابداری خود را به صورت آنلاین بررسی کنید

امکانات نرم افزار حسابداری قنادی و خشکبار

برای راحتی حسابداری صنف قنادی و خشکبار گروه نرم افزاری جمع با ارائه نرم افزار حسابداری قنادی و خشکبار سیستم حسابداری را تعریف کرده است که در آن با ثبت موجودی انبار، ثبت فروش، صدور فاکتور، گزارشات روزانه، خرید و فروش تمامی عملیات حسابداری را انجام خواهید داد

فهرست