نرم افزار حسابداری باربری و موسسات کرایه

 

از آنجایی که این موسسه هزینه های گوناگون بسیاری دارد با طراحی نرم افزار حسابداری باربری و موسسات کرایه این امکان را به شما داده ایم که هزینه حمل،هزینه بارگیری،هزینه بیمه بار،هزینه تعمیرات خودرو،هزینه سوخت،کمیسیون حمل که نقش اساسی دارد،انعام و دستمزد و غیره را مدیریت کنید

امکانات نرم افزار حسابداری باربری و موسسات کرایه

اطلاعات خودرو،راننده،مبدا،مقصد،صاحب بار،تحویل گیرنده،میزان کالای مورد حمل، تعریف مشتری،تفکیک راننده ها و گزارش گیری حسابشان به صورت جداگانه،هزینه های حمل که در بالا برخی از آنها را نام بردیم و دیگر امکانات را میتوان در نسخه حسابداری باربری ثبت کرد

فهرست