نرم افزار حسابداری آموزشگاه

 

نرم افزار(شرکتی) یکپارچه حسابداری آموزشگاه ها به شما این امکان را میدهد که در هر زمان و مکانی تمام امور اعم از نحوه پرداخت تا میزان بدهی و غیره را مدیریت کنید. با خرید این نسخه در وقت خود صرفه جویی کنید و احتمال خطا و هرگونه مغایرت در حسابها را به حداقل برسانید. با ایجاد پنل مجزا میتوانید برای هر کاربر امکانات محدودی را ایجاد کنید

امکانات نرم افزار حسابداری آموزشگاه ها

از مزایای استفاده از حسابداری آموزشگاه ها میتوان آنلاین بودن،ایجاد طرف حساب ها،ثبت هزینه های آموزشگاه، تعیین و ثبت شهریه هر دوره،حقوق کارکنان،ایجاد حساب مالی برای هر کارآموز به صورت جداگانه،امکان دریافت گزارش در هر زمان و … را نام برد

فهرست