نرم افزار حسابداری خدمات مجالس و تالارها

 

یکی از معیارهای این صنف مدیریت خوب برای برگزاری مجالس میباشد با تهیه نرم افزار خدمات مجالس و تالارها عملیات مالی خود را به نرم افزار بسپارید تا به کارهای خود سرعت بخشیده و زمان بیشتری را صرف خدمات به موقع و مناسبی که به مشتریان قولش را دادید بکنید

امکانات نرم افزار حسابداری خدمات مجالس و تالارها

از قابلیت های این نرم افزار میتوان حقوق پرداختنی پرسنل،تهیه منوهای مختلف برای مجالس،امکان ثبت کنسلی و جریمه برای قراردادهای تنظیم شده،تقویم اختصاصی،گزارش گیری و تفکیک موجودی انبار و آشپزخانه،ثبت ضمانت و دریافتی های مشتری و غیره را نام برد

فهرست