نرم افزار حسابداری خدمات چاپ

 

این نرم افزار کلیه نیازهای حسابداری خدمات چاپ شما را فراهم کرده است . دیگر نگران اختلاف حساب با مشتریان و تامین کنندگان خود نباشید صورتهای مالی خود را در نرم افزار جمع وارد کرده و خروجی های مختلفی تنها با یک کلیک ساده از نرم افزار بگیرید

امکانات نرم افزار حسابداری خدمات چاپ

از امکانات نسخه ویژه حسابداری خدمات چاپ میتوان تفکیک موجودی کالا،گزارش ضایعات،تنظیم واحدهای اندازه گیری،ثبت انواع حواله،مرور حسابها،امکان طراحی چاپ فاکتور،ثبت مراحل تولید کالاها،عملیات چک،ثبت اطلاعات مشتریان، گزارش گیری از تمامی سندها و حسابها و… را نام برد

فهرست