نرم افزار حسابداری فروشگاه و سوپر مارکت

 

نرم افزار فروشگاه و سوپرمارکت ها در راستای ارائه خدمات حسابداری و چرخه اقتصادی مجموعه شما تهیه شده است. که در آن شما به راحتی می توانید محاسبه حقوق دستمزد، نقد و بانک و… را انجام دهید

نسخه ویژه نرم افزار حسابداری فروشگاه و سوپر مارکت

نرم افزار حسابداری فروشگاه و سوپر مارکت ها به صورت ویژه برای انواع فروشگاه ها و سوپر مارکت ها تهیه شده تا نیازهای مالی این صنف را تحت پوشش قرار بدهد. با نرم افزار آنلاین جمع شما با صدور فاکتور برای مشتری توضیحات لازم را ارائه می دهید و همچنین فروشگاه و سوپر مارکت شما از یکپارچکی در حسابداری برخوردار می شود.

فهرست