فرآیند خرید نرم افزار حسابداری شرکتی

اطلاعات تکمیلی
سفارش شما

توضیحات

خدمات نصب در محیط شبکه صرفا توسط نمایندگان ارائه می‌گردد و هزینه آن ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری می‌باشد. خدمات نصب نسخه تک کاربره صرفا توسط نمایندگان ارائه می‌گردد و هزینه آن ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال است. برای نصب در خارج از شهر هزینه ایاب و ذهاب بعهده مشتری می‌باشد. خدمات در محل صرفا توسط نمایندگان و بصورت ساعتی ارائه می‌گردد و هزینه آن به ازای هر ساعت ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال است. خدمات نصب تردد به ازای هر دستگاه مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال است